Positieve gezondheid

Positieve gezondheid
Schrijf je nu in

Introductie

Sinds enkele jaren is er een nieuwe definitie van gezondheid. De oude definitie had veel impact op de manier waarop wij naar zorg en gezondheid keken en de rol van zorgprofessionals daarbinnen. Door de nieuwe definitie, die uitgaat van regievoering en aanpassingsvermogen, verandert de rol van jullie zorgprofessionals en mogelijk de kijk op zorg van jullie als organisatie. In deze training leggen we diepgewortelde overtuigingen bloot en reiken we veranderrichtingen aan, vanuit het begrip van positieve gezondheid. 

Wat heeft de client eraan? 

Ieder mens wil aangesproken worden vanuit hetgeen ze wel kunnen. Niet als zieke maar vanuit mogelijkheden en eigen invloed daarop. Het vergroot en bekrachtigd cliënten om zelf verbetering te realiseren in hun situatie, dingen te accepteren en hulp of ondersteuning hierbij situationeel in te zetten. 

 

Wat hebben jullie zorgprofessionals hieraan? 

  • Door mensen met een hulpvraag meer regie te laten hebben, voelen ze zich meer ondersteunend dan leidend in de zorgverlening
  • Door kennis te hebben van de verschillende levensgebieden/dimensies binnen positieve gezondheid, verbeteren zij ook hun eigen gezondheid
  • Jouw professionals leren dat het welbevinden van cliënten verder gaat dan lichaamsfuncties als klachten en conditie
  • Professionals leren het credo ‘ik ben het belangrijkste instrument’ los te laten
  • Professionals leren hun gespreksvoering uit te breiden tot datgeen de client echt belangrijk vindt
  • Professionals betrekken de omgeving meer bij de zorg of ondersteuning van cliënten 

Wat is het voordeel voor jullie organisatie? 

Jullie professionals bevinden zich steeds vaker in een spagaat. Ze willen de kwaliteit van zorg hooghouden maar zien een voortdurend toenemende vraag naar zorg. Ook als organisatie wil je wel hulp bieden maar is er lang niet altijd voldoende mankracht en expertise. Doordat professionals het begrip van positieve gezondheid beter toepassen zijn ze in staat om de afhankelijkheid van zorg te verlagen. Dat maakt het voor jullie als organisatie makkelijker en stelt jullie in staat om de juiste hoeveelheid zorg per cliënt te bieden. 

 

Praktische details 

  • Tijdsinvestering: 1 hele dag  
  • Kosten: 1425 euro (vrijgesteld van btw)
  • Doelgroep: Gehandicaptenzorg, Jeugdzorg, Ouderenzorg 
Trainer legt iets uit, op de voorgrond zie je twee deelnemers.

Vraag deze training direct aan!

Benieuwd hoe we jou kunnen helpen om verder te groeien? We gaan graag met je in gesprek! Vul onderstaand formulier in, dan nemen we zo snel mogelijk contact met je op.

 

Schrijf je nu in