Trainingen

Onze trainers zijn praktijkexperts 

Speelse trainingen zorgen voor een duurzame impact 

Snel trainen op iedere locatie in Nederland 

Wij bieden écht maatwerk 

Deelnemersbeoordeling van 9,1 

Bekijk hier al onze trainingen

Liever eerst een vrijblijvend gesprek over onze mogelijkheden? Boek dan nu een afspraak met een van onze adviseurs!

Boek een afspraak

ADL basistraining

Gehandicaptenzorg
Ouderenzorg

In de training ADL leren deelnemers hoe ze vaardig passende ondersteuning kunnen bieden aan mensen met een hulpvraag. Het doel van deze training is om mensen te helpen zo onafhankelijk mogelijk te zijn bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten. 

LVB & seksualiteit

Gehandicaptenzorg

Deze training richt zich op de identiteitsontwikkeling die de cliënt doormaakt, waarbij seksualiteit een onderdeel is. Je leert in de training hoe jij als zorgprofessional bij kan sturen in deze ontwikkeling en krijgt inzicht in praktische begeleidingstool rond het thema intimiteit en seksualiteit bij mensen met een LVB-problematiek. 

Wet- en regelgeving

Gehandicaptenzorg
Jeugdzorg
Ouderenzorg

In deze training vertalen we wetten als de Wet Zorg & Dwang (WZD) en de Wet Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg (WVGGZ) naar jouw dagelijkse praktijk en nemen je mee in alles wat je over deze wet-en regelgeving moet weten. 

Be There - presentiebenadering

Gehandicaptenzorg
Jeugdzorg
Ouderenzorg

Oprechte interesse tonen, hoe doe jij dat als hulpverlener? Er zijn voor de ander is het meest essentiële onderdeel voor zorgmedewerkers om hulp te morgen en kunnen verlenen. Je leert in deze training de kernprincipes van presentie en hoe jij dit in jouw dagelijkse werkzaamheden kan integreren. 

Positieve gezondheid

Gehandicaptenzorg
Jeugdzorg
Ouderenzorg

Positieve gezondheid draait om mensen, veerkracht en hoe je het leven betekenisvol maakt. Deze training leert je ouders en gezinnen te ondersteunen om vanuit regie, uitdagingen aan te gaan. 

Mentale veerkracht

Gehandicaptenzorg
Jeugdzorg
Ouderenzorg

Mentale veerkracht zegt iets over de mate waarin iemand in staat is om te gaan met stressvolle situaties. In deze training leer jij te werken vanuit jouw comfortzone en deze te vergroten door het juist aangaan van stressvolle situaties. 

Train de trainer

Gehandicaptenzorg
Jeugdzorg
Ouderenzorg

Ons doel is om een duurzame impact te creëren binnen de zorg. Dit doen wij, naast het aanbieden van scholingen en trainingen, ook door de volgende generatie trainers op te leiden. 

Senior training

Gehandicaptenzorg
Jeugdzorg
Ouderenzorg

Zorgverleners in het werkveld vormen het fundament voor de kwaliteit in de dagelijkse zorg. In de praktijk zien wij dat er, meer dan ooit, behoefte is aan senioriteit op de werkvloer. In de senior training leiden wij mensen op tot senior. De training is modulair opgebouwd en volledig gericht op eigen praktijk ervaring van de deelnemers. 

Intervisie

Gehandicaptenzorg
Jeugdzorg
Ouderenzorg

Intervisie bevordert de kwaliteit van zorg door aan de slag te gaan met reflectie, feedback en het openstaan voor een ander perspectief. 

Ambinex(t) step in teamontwikkeling

Gehandicaptenzorg
Jeugdzorg
Ouderenzorg

Het werken in teams kan behoorlijk ingewikkeld zijn. Als team op één lijn zitten is een illusie, en moet je dat nou wel echt willen? In deze training leer je alles over teamprocessen, het laten zakken van de waterlijn bij onderstroom en hoe je elkaars kwaliteiten nou écht kan gaan benutten. Wij helpen jouw team hier graag bij! 

Geweldloos verzet

Gehandicaptenzorg
Jeugdzorg

Binnen geweldloos verzet te weinig kaders? Dat doe je dan toch echt zelf! Deze training geeft je handvatten om gedrag vanuit zelfvertrouwen, betrokkenheid, beschikbaarheid en nabijheid te doorbreken. 

Werken vanuit kind perspectief

Gehandicaptenzorg
Jeugdzorg

In de zorg voor gezinnen en jeugdigen wordt gedrag van het kind mede bepaald door de context van het gezin en de samenwerking tussen de ouders. Kinderen halen hun zelfbeeld uit de eenheid tussen ouders. In deze training leer je om aan te kunnen sluiten bij de belevingswereld van het kind en leer je signalen in gedrag te herkennen. 

Normaliseren ouderschap

Gehandicaptenzorg
Jeugdzorg

De visie op opvoeding is afgelopen decennia sterk veranderd. Deze training gaat uit van het vergroten van autonomie en veerkracht, zodat gezinnen kunnen worden bekrachtigd om maatschappelijke problemen het hoofd te bieden. 

Werken met de richtlijnen

Gehandicaptenzorg
Jeugdzorg
Ouderenzorg

Het werken met de richtlijnen binnen de jeugdzorg is van vitaal belang om de veiligheid, het welzijn en de ontwikkeling van kinderen te waarborgen. Je doet in deze training kennis op over de regels, maar leert ook vaardigheden om ze doelgericht toe te passen. 

Beroepsethiek & tuchtrecht

Gehandicaptenzorg
Jeugdzorg
Ouderenzorg

Het begrijpen van beroepsethiek & tuchtrecht is essentieel voor het handhaven van professionele integriteit. Door deze training leer je ethische uitdagingen herkennen, begrijpen en effectief te reageren volgens de normen. 

Training huiselijk geweld met VR

Gehandicaptenzorg
Jeugdzorg

De training huiselijk geweld met VR neemt je mee in de belevingswereld van een kind tijdens een scenario huiselijk geweld. Je staat voor even in de schoenen van het kind. Vanuit het ervaren maken we de vertaalslag naar aansluiten bij de behoefte van het kind en leer je over het inzetten van passende interventies. 

Training conflictscheiding met VR

Gehandicaptenzorg
Jeugdzorg

Een scheiding van ouders heeft een impact op kinderen, een conflictscheiding helaas nog meer. De training geeft je op een andere manier inzicht over de impact van een conflictscheiding bij een kind en hoe je hierin als hulpverlener kan aansluiten bij het kind en de ouders. 

Basistraining LVB met VR

Gehandicaptenzorg
Jeugdzorg

In de zorg ontdekken we steeds vaker dat een licht verstandelijke beperking (LVB)-problematiek ten grondslag ligt aan onbegrepen gedrag. Deze training inventariseert bestaande kennis, laat je de belevingswereld van de cliënt ervaren en reflecteren op wat je als professional anders kan doen. 

Wondzorg dag

Gehandicaptenzorg
Jeugdzorg
Ouderenzorg

In de zorg komen wij regelmatig in situaties waar je te maken krijgt met wondzorg en zwachtelen. In deze training leer jij alles over het begrijpen van wonden, het beoordelen van wonden en het bieden van effectieve wondzorg. 

Palliatieve zorg

Ouderenzorg

Een training in palliatieve zorg is als een reis door de betekenisvolle wereld van zorg en compassie. Het is een verkenning van de benaderingen en vaardigheden die nodig zijn om te voorzien in de behoeften van mensen die geconfronteerd worden met levensbeperkte ziekten. 

Training dementie en onbegrepen gedrag (met VR)

Ouderenzorg

De basistraining dementie richt zich vooral op het verschaffen van essentiële kennis en vaardigheden voor zorgmedewerkers in de gezondheidszorg, mantelzorgers en anderen die betrokken zijn bij de zorg voor mensen met dementie. 

Medicatieveiligheid

Gehandicaptenzorg
Jeugdzorg
Ouderenzorg

De training medicatieveiligheid is essentieel in onze tak van zorg. De training bestaat uit een e-learning en uit een praktisch trainingsdeel. De training kan worden aangepast aan specifieke zorginstellingen en deelnemers om de meest relevante en effectieve benadering van medicatieveiligheid te bevorderen. 

Voorbehouden handelingen

Gehandicaptenzorg
Ouderenzorg

Met de inzet van een training voorbehouden handelingen (VBH) kan een zorgprofessional bevoegd en bekwaam worden en blijven voor het uitvoeren van voorbehouden handelingen. De training bestaat uit kennis verwerven, bekwamen in de handeling en toetsing om bevoegdheid te krijgen. 

De-escalerend werken

Gehandicaptenzorg
Jeugdzorg
Ouderenzorg

Het werken met mensen met moeilijk verstaanbaar of onbegrepen gedrag brengt uitdagende situaties met zich mee. In deze training leer jij de nodige (praktische) handvatten, waarbij het de-escalerend werken centraal staat. 

Weet wat je zegt

Gehandicaptenzorg
Jeugdzorg
Ouderenzorg

In de zorg is voortdurend communiceren en verbinden met de ander essentieel. In deze training leer jij jouw communicatie aan te passen op de behoefte van de ander. 

Psychopathologie in de praktijk

Gehandicaptenzorg
Jeugdzorg

In deze training krijgen deelnemers inzicht in welke behoefte de cliënt laat zien met zijn gedrag, gekoppeld aan de persoon, situatie en eventuele beperkingen en / of ziektebeelden. 

Anders kijken

Gehandicaptenzorg

In deze training leer je over communicatie met mensen met een laag of matig verstandelijke beperking. Deze vorm van communiceren is vaak anders dan dat wij gewend zijn in onze sociale omgeving, wat vraagt om op een andere manier te kijken en anders te gaan communiceren. 

Boek een afspraak!

Interesse in een van onze trainingen en ben je benieuwd naar de mogelijkheden? Boek dan eenvoudig een korte afspraak van 15 of 30 minuten bij ons in voor een informatief en vrijblijvend gesprek.